Politica de confidențialitate

Roseeds international SRL utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.roseeds.ro. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”).

Înainte de a continua navigarea pe www.roseeds.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.
Prin continuarea navigării pe www.roseeds.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie.

SC Roseeds international SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe roseeds.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. roseeds.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Pentru informare si suport, ne puteti contacta la adresa roseeds@yahoo.com

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către roseeds.ro numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

SC ROSEEDS INTERNATIONAL S.R.L., prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.roseeds.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Datele dumneavoastra personale vor fi comunicate urmatorilor destinatari:
– Societatea FAN COURIER EXPRESS SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos Fabrica de glucoza 11C, Sectorul 2, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4014/2001, cod fiscal numarul RO13838336, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

 SC DELIVERY SOLUTIONS SA (SAMEDAY)

CUI: J40/7031/2008, RO23743772

Adresa: Splaiul Independentei 319 Cladirea OB17C, Sector 6 – Bucuresti in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

– Compania Nationala ”POSTA ROMANA” S.A., avand sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/8636/01.09.1998, Cod Unic de Inregistrare RO427410, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

Datele dumneavoastra personale aferente inregistrarilor in formularele de creare de cont si de finalizare a comenzilor, vor fi stocate de catre Operator si/sau Imputernicit pentru o perioada nedeterminata, sau pana la solicitarea dumneavoastra de stergere a acestora, dar minim pe perioada necesara procesarii si expedierii comenzilor catre dumneavoastra.

Datele personale inregistrate ca urmare a facturarii si urmaririi incasarii expeditiilor livrate catre dumeavoastra vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc fcaturarea si incasarea acestora.
La expirarea perioadei de stocare a Datelor personale, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

In calitatea dumneavoastra de persoana vizata de operatiunile de prelucrare a Datelor personale, presupuse de inscrierea dumneavoastra in formularele de creare de cont si de finalizare a comenzilor lansate de catre dumneavoastra prin platforma web www.roseeds.ro , va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare a Datelor personale, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la Datele personale;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea Datelor personale;
(iv) dreptul de a solicita stergerea Datelor personale;
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii Datelor personale;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii Datelor personale, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitatea Datelor personale;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
(ix) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a Datelor personale inclusiv crearea de profiluri; Pentru mai multe detalii referitoare la modalitatea in care va puteti exercita aceste drepturi, va rugam sa accesati Politica de confidentialitate. Toate persoanele ce si-au completat formularele mentionate mai sus cu datele cu caaracter personal solicitate in formularele respective, isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0728874423, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Str. Libertatii nr 96, Jilava, jud. Ilfov sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail : roseeds@yahoo.com

Dacă sunteti de parere că SC ROSEEDS INTERNATIONAL S.R.L. nu a prelucrat Datele dumneavoastra personale conform legilor în vigoare aveti dreptul să depuneti o plângere la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Intrucat isi pot crea conturi personale si persoanele fizice cu varsta sub 16 ani, in principiu nu vom prelucra si stoca date personale apartinand persoanelor minore. In situatia in care, independent de vointa noastra, Operatorul/ Imputernicitul va primi date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un reprezentant legal al unei persoane minore notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Va informam ca Operatorul a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator al Datelor personale. Obligatii de securitate similare revin si Imputernicitului/Subimputernicitului sau.

Operatorul are dreptul de a modifica Politica de confidentialitate a datelor oricand pe durata detinerii, de catre dumneavoastra, a calitatii de utilizator al contului personal al platformei web www.roseeds.ro , avand in vedere necesitatea de a implementa masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului, respectiv www.roseeds.ro