GDPR

 1. Informații generale

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Roseeds International SRL, așa că acordăm o atenție deosebită protecției confidențialității. o terță parte sau către la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest sens, vă rugăm să citiți cu atenție termenii următoarei Politici de confidențialitate privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a înțelege cum vor fi tratate informațiile dumneavoastră.

This Politică este o notă informativă și explică practice online ale Roseeds International SRL, în ceea ce privește aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de îngrijire vă bucurați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site-ului Roseeds international SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Roseeds international SRL se va desfășura întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal specific fiecărei țări în care operează Roseeds International SRL.

Prin această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Roseeds International SRL dorește să informeze Vizitatorii despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, le utilizează și prelucrează, precum și despre scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informații prin această politică și despre drepturile de îngrijire a beneficiului.

Menționăm că, în legătură cu Roseeds International SRL, această politică este valabilă și se aplică atât în ​​​​legătură cu site-ul web, cât și în legătură cu paginile de social media asociate cu marca și numele nostru, inclusiv, dar fără a se. limita la, Instagram (https://www. instagram.com/roseeds international/), Facebook (https://www.facebook.com/roseeds international/).

Ca urmare a vizitei Site-ului nostru, a obținerii de interacțiuni cu Roseeds International SRL prin orice produs sau mijloc de comunicare, precum e-mail, telefon sau rețele sociale, fiecare persoană vizată confirmă că este de acord cu această politică. confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord și nu puteți accepta informațiile, situațiile și/sau condițiile descrise în Politică, vă rugăm să părăsiți Site-ul și să nu accesați produsele furnizate.

 1. Definiții

În cadrul acestei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel, expresiile menționate mai jos vor avea următoarea semnificație:

Consimţământ

orice manifestare a voinței libere, specifice, informații și fără ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Date personale

este orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un număr, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, specifice acestei identitate fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială

Operato

persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, furnizarea sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizata

orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de Roseeds International SRL în calitate de operator, cum ar fi abonații, potențialii să viziteze site-ului.

Politica de confidențialitate/Politica

reprezintă nota informativă care include prevederile descrise în acest document și este completată cu Termenii și Condițiile Site-ului, precum și cu Politica de Cookies și poate fi identificată și ca Politica de Protecție a Datelor.

Politica de cookie-uri

este furnizată de informații cu privire la fișierul „cookie” pe care să le colecteze Site-ul nostru, precum și comunicarea scopurilor care sunt și completează această politică, precum și Termenii și Condițiile Site-ului.

Prelucrare

înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea , dezvăluirea de către transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Roseeds International / noi / nouă / al nostru

Vă informăm că dreptul de proprietate asupra domeniului și proprietarul magazinului nostru virtual, www.roseeds.com, corespund persoanei autorizate Daniel NECHIFOR (General Manager), persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Cricovului, Nr.14 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9264/2002 , RO10728770 , email: roseeds@yahoo.com.

Regulamentul GDPR / GDPR

regulament (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene la 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare. Directiva 95/46/CE, cunoscută și sub denumirea de Regulamentul general privind protecția datelor

Site-ul/site-ul nostru web

înseamnă site-ul web www.roseeds.com, orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile rețelelor sociale asociate cu Roseeds International SRL, inclusiv, dar fără a se limita la, Instagram, Facebook, Youtube

Termeni și condiții

furnizarea de informatii privind utilizarea site-ului nostru, relatia cu Roseeds International SRL, colaborarea si acordurile incheiate intre dumneavoastra si Roseeds International SRL ca urmare a accesarii site-ului si obtinerii produselor furnizate, precum si conditiile care se aplica relatiilor juridice care apar intre ele. părți, inclusiv prin acorduri ulterioare Aici

Oaspete

orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Vă informăm că dreptul de proprietate asupra domeniului și proprietar al magazinului nostru virtual, www.roseeds.com, corespund persoanei autorizate Vidican George PFA, persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, Str. Aviatorilor, Nr.42 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. F05/150/2020, cu CUI 42234678, email: roseeds@yahoo.com

În calitate de operator de date cu caracter personal, Roseeds International SRL este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin și pe care să le colecteze direct sau din alte surse. Precizăm că pentru a proteja și prelucrarea în asigurarea măsurilor dumneavoastră, Roseeds International SRL a depus toate eforturile pentru a implementa tehnice și organizatorice rezonabile și adecvate.

 1. Responsabil cu protectia datelor (DPO)

Roseeds International SRL nu are nicio obligație legală de a numi un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. În consecință, orice solicitare în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie adresată la datele de contact menționate mai sus.

Dacă aveți nelămuriri, întrebări, observații sau plângeri cu privire la această politică sau la utilizarea datelor cu caracter personal pe care să vă prelucreze dreptul de a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, nu puteți trimite oricând cererea dumneavoastră la de e-mail roseeds@yahoo. . com.

 1. Care sunt datele dumneavoastră personale pe care vă îngrijesc le procesăm?

În funcție de produse și caracteristici pe care să le permită să acceseze sau să le facă, va trebui să colectăm, să folosim, să stocăm și/sau să transferăm anumite date personale.

Datele dumneavoastră personale care vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • date de identificare , cum ar fi numele și prenumele, numele de utilizator, data nașterii, sexul, țara etc.;
 • contact , cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de facturare, adresa de e-mail, numarul de telefon;
 • date financiare și comerciale , cum ar fi informații legate de plăți sau cardul sau contul bancar, datele cardului bancar, informații despre plățile efectuate, detalii despre plățile și către persoana în cauză;
 • date tehnice , cum ar fi adresa IP (protocol de internet), date de conectare, tipul și versiunea browserului, locația și setările fusului orar, pluginurile pentru browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest Site și contul utilizatorului;
 • date de profil , cum ar fi numele de utilizator, parola, comenzile plasate, istoricul privind produsele efectuate, răspunsurile date la diverse întrebări sau sondaje;
 • date statistice și de marketing , precum și informații privind utilizarea Site-ului și a produselor furnizate, preferințele privind primirea materialelor de marketing și mijloacele de comunicare preferate;
 • date agregate , cum ar fi colectarea, utilizarea și partajarea anumitor date statistice sau demografice. Datele agregate pot proveni din date cu caracter personal, dar nu sunt considerate „date cu caracter personal” în sensul legii, deoarece aceste informații nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. În situația excepțională în care datele agregate sunt combinate sau corelate cu datele personale în așa fel încât să fie posibilă identificarea directă sau indirectă, datele combinate rezultate vor fi tratate de Roseeds International SRL ca date cu caracter personal, care vor fi utilizate în modul descris în această politică. .

În cazul în care să nu vă furnizați informații personale cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția posibilității ca este posibil să nu puteți accesa anumite funcții, să cumpărați produse furnizate, să vă creați și/sau să vă creați. vă accesați contul al utilizatorului, este posibil să nu putem încheia contract sau colaborări necesare ulterior să nu vă putem răspunde.

Roseeds International SRL poate deține data cu caracter personal ale persoanelor vizate atât ca urmare a interacțiunilor directe, cât și prin obținerea lor indirectă sau prin tehnologie.

De exemplu, Roseeds International SRL va primi date personale despre dumneavoastră în următoarele situații:

 • a comanda;
 • crearea unui cont de utilizator;
 • subscriptie la stiri;
 • trimiterea unui e-mail sau a unui mesaj privat pe rețelele sociale;
 • comentând pe platformele sociale, etichetându-ne în postări sau partajând conținutul nostru.
 1. Principii privind prelucrarea datelor

Roseeds International SRL se angajează să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal al GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • procesate corect, legal și transparent;
 • colectate în scopuri specifice, explicite și legitime;
 • adecvate, relevante și limitate în raportul cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • corecte și actualizate;
 • păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult decât este necesar în raportul cu scopul prelucrării;
 • prelucrate în conformitate cu drepturile persoanelor vizate, într-un mod care să asigure securitatea adecvată a prelucrării, astfel încât să fie intacte, confidențiale și disponibile.
 1. Temeiul juridic și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a vă putea oferi produsele noastre sau pentru a încheia eventuale contracte de colaborare ulterioare, trebuie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu sau reședința, codul numeric personal. , seria și numărul buletinului sau cărții de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv a celor de natură fiscală. Pentru îndeplinirea anumitor obligații impuse de autoritățile fiscale în legătură cu facturarea, rambursarea anumitor sume, plata comisioanelor pentru afiliere de marketing sau raportarea anumitor informații către autorități, Roseeds International SRL poate solicita și prelucra o serie de date cu caracter personal, precum numele , prenume, adresa de domiciliu sau reședința, codul numeric personal, seria și numărul buletinului sau cărții de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în unul sau mai multe scopuri specifice.

Adoradeko se bazează pe consimțământ doar în scopuri de marketing direct, caz în care acesta este solicitat în mod expres. Ca atare, în anumite cazuri, date personale vor fi folosite în scopul a) potențialei transmiteri de buletine informative sau alte mesaje de marketing, de informare sau comerciale; b) posibila participa la diverse concursuri sau promotii.

 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile legitime urmărite de operator sau de un terț pentru desfășurarea obiectului de activitate. O astfel de situație va ține cont și de analiza interesului tău, precum și de fapt că drepturile și libertățile fundamentale nu sunt afectate. Interesul legitim fi reprezentat de Adoradeko, Vidican George PFA asigurarea unei funcționalități corecte a Site-ului, precum și a unei creșteri permanente a experienței vizitatorilor Site-ului.

Procesarea formularului pentru căutarea unui produs din prima pagină a Site-ului sau din secțiunea „Magazin” și procesarea formularului pentru accesarea cărții electronice gratuite.

Adoradeko va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de corecție pentru a plasa sau comandă pentru cererea unui produs sau în secțiunea pentru a obține o carte electronică gratuită, disponibilă pe site, exclusiv în scopul procesării cererii dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date personale prin site-ului www.adoradeko.com, înțelegeți și sunteți de acord cu datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile acestei Politici de protecție a datelor aparținând Adoradeko.

Adoradeko se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate într-un alt scop decât cel pentru care au fost transmise, cu excepția cazului în care va fi necesar, în mod rezonabil, să fie folosit în alt scop, compatibil cu cel al prelucrării inițiale. sau dacă există este consimțământul dumneavoastră expres de a le folosi în alte scopuri.

Prelucrare în scopuri de facturare

Adoradeko va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea de plasare a unei comenzi pentru achiziționarea și plata produsului dorit sau prin trimiterea unui mesaj sau e-mail ulterior prin care comunicați datele firmei plătitoare, fiind folosite datele personale furnizate. exclusiv în scopul procesării cererii dvs. și pentru a vă trimite factura pentru achiziționat.

Procesor de plăți

Pentru a implementa plăți pe site-ul nostru web, Adoradeko furnizori externi de procesare a plăților. În legătură cu procesarea plăților în acest context, nu procesăm și nu reținem date sau informații personale precum detaliile cardului de credit/debit cu care se face plata. Aceste informații vor fi furnizate direct de către dvs. procesatorului de plăți Netopia Payments sau prin contul dvs. Paypal, iar utilizarea acestor date este guvernată de politică de protecție a datelor furnizorilor aici, care pot fi consultate și aici.

Prelucrare în scopul înregistrării ca Utilizator

Pentru a accesa produsele digitale „Game Changer Video Course” și „Smart Money – bonament academie online”, este necesar ca Utilizatorul să creeze un cont. În această situație, Adoradeko va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea ținând cont de crearea contului și autentificarea, cum ar fi datele de contact și datele de identificare, pentru a vă înregistra ca Utilizator și, ulterior, vă permite să accesați contul.

În calitate de Utilizator, posibilitatea de a solicita ștergerea contului și a datelor personale prelucrate prin transmiterea unei cereri către Adoradeko, prin metodele de comunicare agreate și prezentate.

Prelucrare în scopul trimiterii Newsletter-ului

Dacă v-ați dat acordul pentru a vă abona la newsletter-ul Adoradeko, precizăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și folosite în scopul de a vă trimite diverse informații din aria noastră de activitate, informații despre posibile campanii și/ sau mesaje de marketing. .

Menționăm că Adoradeko proprietate și dreptul de a selecta abonații care le va trimite newslettere, precum și dreptul de a elimina din baza de date orice membru care-a exprimat anterior consimțământul. Exercitarea acestor drepturi poate fi efectuată fără niciun alt angajament din partea Adoradeko și fără nicio notificare prealabilă în acest sens.

Prelucrare pentru a răspunde solicitărilor

În situația în care ne contactați prin trimiterea unei cereri, notificare, întrebare sau mesaj de orice fel, Adoradeko va colecta și prelucra datele personale pe care le-ați comunicat și poate solicita furnizarea de date cu caracter personal suplimentar, pentru a răspunde solicitării adresate și pentru a rezolva eventuala situație sau problemă expusă.

Contactând Adoradeko prin oricare dintre metodele furnizate, prin comunicări mediate sau direct, inclusiv prin utilizarea platformelor sociale, înțelegeți și exprimați conțământul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile acestei politici de confidențialitate.

Prelucrare în scopul soluționării cererilor legale

Adoradeko poate colecta, proces și transmite informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal autoritățile de reglementare, agenții de aplicare a legii sau a altor entități, în următoarele situații:

 • ca răspuns la o cerere de natură juridică, în care se poate considera, cu bună-credință, că legea impune acest fapt;
 • atunci când vedeți că, cu bună-credință, este necesar și pentru a detecta, a preveni a răspunde la actul de fraudă, utilizarea neautorizată sau neautorizată să nu se preocupe a oricărui material care să nu apară, orice încălcare a acestora și condițiile sau politicile noastre sau în cazul nostru. alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja (inclusiv drepturi, proprietatea sau materialele noastre), dumneavoastră și/sau alții, inclusiv ca parte a investigațiilor sau a inițiatelor autorităților de reglementare.

Informațiile referitoare la datele personale pe care le-ați îngrijit pe primul loc de la să vă pot fi accesat, prelucrate și stocate pe o muncă mai lungă de timp, în situația în care acestea fac obiectul solicitări legale sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale sau. al altor tipuri de investigații cu privire la posibile încălcări ale termenilor și condițiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni posibilele vătămări.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului Adoradeko pot fi dezvăluite și/sau transferate către terți numai în situația în care există consimțământul dvs. expres pentru a face acest lucru, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru adorarea a. face acest lucru.

Cu titlu de exemplu, adoradeko poate furniza date cu caracter personal diverselor organe ale sistemului judiciar, precum procurori, politie, instante sau alte organe competente ale statului, in baza si in limita prevederilor legale si in urma formulei unei cereri exprese.

Vă rugăm să obțineți pentru a putea procesa solicitările dvs. depuse la plasarea unei comenzi și creșterea unui produs sau accesarea secțiunilor gratuite de eBook a Site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a vă dezvălui date personale. partenerilor cu care Adoradeko colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii Adoradeko.

De exemplu, Adoradeko ar putea transmite date personale colectate către diferite parteneri, precum furnizori de servicii IT (cloud, hosting) sau de telecomunicații, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate sau servicii juridice.

Cu toate acestea, adorade a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Adoradeko se asigură, în limite rezonabile, că datele personale colectate nu vor fi transmise în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în cazul în care va exista un transfer de date către țări terțe din SEE, adoradeko se va asigura că transferurile sunt legitime și că se vor baza pe consimțământul expres al persoanelor în cauză sau pe altă bază acceptată legal.

Informațiile controlate de Adoradeko pot fi transferate, transmise sau stocate și procesate în SEE sau în alte țări decât țara dvs. de reședință, în scopurile descrise în această politică. În astfel de cazuri, observăm că folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și nu sunt bazele de decizie ale Comisiei Europene în ceea ce privește anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către State și Unite. alte tari.

 1. Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri web și sponsori

Site-ul poate www.adoradeko.com conține, la un moment, link-uri de acces către alte site-uri ale acestor date politice de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Adoradeko.

Vă rugăm să luați în considerare și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, Adoradeko nu asumă nicio responsabilitate pentru informațiile transmise sau colectate de acești terți.

De asemenea, în situațiile în care interacționați cu Adoradeko prin intermediul rețelelor sociale, vă rugăm să cumpărați și alte terțe părți pot avea acces la datele personale furnizate, precum Facebook sau Instagram.

 1. Prelucrare automată a datelor. Cookie-uri

Site-ul web www.adoradeko.com folosește cookie-ul de identificare.

Aspectele legate de utilizarea identificatorilor cookie-urilor sunt de Politica privind cookie-urile, care este parte integrantă a acestei politici și a Termenilor și condițiilor site-ului și o completează. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii privind cookie-urile, Aici .

În calitate de persoană vizată, opțiunea de a vă exercita dreptul de a dezactiva modulele cookie, așa cum este menționat în secțiunea drepturilor dumneavoastră.

 1. Stocare a datelor

Adoradeko poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, îndeplinirea scopurilor declarate sau considerate rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale, proces și/sau investigații. Adoradeko pot necesita, de asemenea, păstrarea anumitor date personale pe care nu le-ați furnizat.

În general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada îndeplinirii scopului pentru care nu le-ați furnizat, pentru a vă satisface nevoile, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

În acest moment, ne referim la următoarele criterii pentru determinarea duratei de stocare a datelor:

 • Daca ne-ati furnizat informatii pentru obtinerea produselor furnizate de Adoradeko, prin plasarea unei comenzi, vom colecta si prelucra date personale in scopul onorarii comenzii, precum si indeplinirii obligatiilor contractuale si/sau legale. Astfel de date personale stocate în bazele noastre de date vor fi șterse din evidențe în termen de maximum 5 (cinci) ani de la datele ultimei comenzi, cu excepția datelor financiare personale necesare din punct de vedere și contabil, care vor fi prelucrate și stocate. pentru perioada de stabilitate de lege.
 • Dacă ne-ați furnizat informații pentru a vă crea și a accesa contul de utilizator pentru a accesa produsele digitale „Game Changer Video Course” și „Smart Money - abonament academie online”, vom colecta și prelucra date personale în scopul recunoașterii și permiteți accesul la cont. Ținând cont de posibilitatea permanentă de accesare a contului și de vizionare a cursurilor video, acordată pe o viață nelimitată, astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate în bazele noastre de date până în momentul în care anulați abonamentul lunar sau anual sau până în momentul respectiv. în care decideți că dvs. nu mai poți să cont și să trimiți-o cerere de ștergere a datelor personale.
 • Dacă ne-ați furnizat informații pentru încheierea oricăror contracte ulterioare sau acorduri de colaborare, vom colecta și prelucrare date cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și/sau legale. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe perioada îndeplinirii obiectului contractului și îndeplinirii oricăror obligații legale care decurg din acesta. De exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căreia au fost întocmite.
 • Dacă v-ați exprimat opțiunea de a vă abona la newsletter-ul Adoradeko, vom colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite diverse informații din zona noastră de activitate, informații referitoare la posibilitățile campanii și/sau mesaje de marketing. Astfel de date vor fi prelucrate și stocate până când decideți să vă dezabonați, utilizați una dintre opțiunile oferite în acest scop.
 • Dacă nu contactați cu anumite întrebări sau solicitări, vom colecta și prelucrați date cu caracter personal pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară procesării cererii și soluționării acesteia, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la ultima corespondență trimisă.
 • În cazul cookie-urilor utilizate, acestea sunt stocate pe computer atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pe care le îndeplinesc (de exemplu cookie-uri pentru sesiunea de autentificare în cont) și pentru o muncă determinată în conformitate cu reglementările și uzuale. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea cookie-urilor, vă rugăm să citiți Politica privind cookie-urile de pe site-ul nostru.
 1. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi, în conformitate cu GDPR, cu privire la datele personale pe care Adoradeko le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate : dreptul personal de a accesa datele pe care le dețin. Prima furnizare de informații se va face gratuit. Dacă aveți nevoie de copii suplimentare ale informațiilor furnizate deja, este posibil să percepem o taxă necesară, ținând cont de costurile administrative ale furnizării informațiilor. Este posibil ca cererile vădit nefondate, excesive sau repetate să nu primească răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor : dreptul de a solicita datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau depășite și/sau complete dacă sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitate”) : În anumite circumstanțe, dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori este posibil să fie nevoie să vă păstrăm datele din motive legale sau legale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării : dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu folosim sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice ale Regulamentului general privind protecția datelor, și anume:
 • acuratețea datelor este contestată de persoana vizată (dvs.), pe o perioadă care permite operatorului (Adoradeko) să verifice corectitudinea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată (dvs.) se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării acestora;
 • operatorul (Adoradeko) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dvs.) pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale;
 • persoana vizată (dvs.) sa opus prelucrării pe baza unor motive legitime din partea operatorului (Adoradeko), pe baza verificării faptului că motivele legitime ale operatorului (Adoradeko) depășesc pe cele ale persoanelor vizate (dvs.).
 • Dreptul la portabilitatea datelor : dreptul de a muta, copia sau transfera datelor care vă interesează din baza noastră de date în alta. Acest lucru se aplică numai datele pe care le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate ușor accesibile.
 • Dreptul de opozitie : puteti opune in orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment : puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în cazul în care o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul anterior retragerii acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă : dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Adoradeko. În România, acest organism este reprezentat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are sediul în București, bld. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336 și sunt următoarea dată de contact: telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesul nostru legitim sau al unei terțe părți : puteți opune în orice moment prelucrării informațiilor atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. .
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (drept de dezabonare) : posibilitatea, permanent și complet, de a vă dezabona de la newsletter-ul nostru sau de a nu cere să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, fie accesând linkul de dezabonare inclus în e-mailuri, fie trimițând către Adoradeko un e-mail prin care se solicită ștergerea din baza de date.
 • Dreptul de a dezactiva Cookie-urile : există posibilitatea, parțial sau total, de a dezactiva cookie-urile. Setările browserului de internet sunt de obicei programate implicit pentru a accepta cookie-uri, dar le puteți modifica cu ușurință accesând și modificând setările browserului. Pentru mai multe detalii, vizitați Politica de cookie-uri.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în legătură cu datele personale pe care Adoradeko le prelucrează trimițând sau simplă solicitarea către Adoradeko, la datele de contact furnizate. Într-o astfel de situație, s-ar putea foarte bine să vă solicităm dovada identității dumneavoastră.

Precizăm că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. In anumite situatii pot exista si exceptii, astfel ca fiecare cerere primita va fi analizata pentru a decide daca este justificata sau nu. Dacă cererea este întemeiată, aceasta va fi soluționată conform solicitării. Dacă cererea este nefondată, o vom respinge și, dacă este cazul, vă vom spune motivele respingerii, precum și drepturile pe care le-ar avea.

Adoradeko va lua toate măsurile pentru a răspunde solicitărilor în maximum 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, în anumite situații și ținând cont de diferite împrejurări, acest termen poate fi prelungit, în funcție de complexitatea cererii, de numărul mare de solicitări primite, de imposibilitatea de identificare a solicitărilor în perioada optimă sau de așteptarea unor răspunsuri de la alte organe. .

În cazul în care dezabonării mesajelor de marketing, vă rugăm să cumpărați acest lucru, nu se aplică și datele personale pe care nu le-ați furnizat în alt scop, de exemplu atunci când ați solicitat un produs de la Adoradeko.

 1. Securitatea prelucrării

Adorade a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a vă proteja datele personale împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare sau dezvăluire în cauză, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Adoradeko, precum și terți care acționează în numele și în numele Adoradeko, sunt obligați să respecte orice informații de confidențialitate, în conformitate cu prevederile acestei Politici de protecție a datelor.

Pentru a garanta protejarea oferită cu privire la datele personale pe care le prelucrăm, Adoradeko a implementat măsuri precum adoptarea unor politici dedicate de prelucrare a datelor și protecția sistemelor cu privire la posibilele accesări neautorizate, a procedat la minimizarea și limitarea datelor pe care le prelucrează. , a procedat la restricționarea accesului la datele prelucrate, a folosit tehnologii pentru asigurarea securității datelor și a instruirii personale și a colaboratorilor cu privire la legislația aplicabilă.

Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că pot apărea și evenimente nedorite, care pot duce la diverse incidente sau breșe de securitate. În astfel de situații, vom urma procedura de raportare și sesizare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a reduce efectele incidentului și pentru a reduce situația la starea de normalitate în care se află anterior.

 1. Disclaimer

Site-ul Adoradeko poate conține link-uri către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Roseeds International SRL. Roseeds International SRL nu asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri și prin urmare, nu poate fi făcută responsabilă pentru conținutul, reclamele, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri -hate. . Roseeds International SRL nu va fi responsabil pentru pierderea datelor cu caracter personal, pentru orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau pentru alte daune morale si/sau patrimoniale cauzate de accesul la site-urile respective.

Ca atare, Roseeds International SRL vă încurajează și vă sfătuiește să citiți și să vă familiarizați cu Politicile de confidențialitate existente ale oricărui site web și/sau aplicație pe care o să accesați înainte de a furniza date personale.

 1. Actualizare a Politicii privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să achiziționați această politică poate face față unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului www.roseeds.com. Deci este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.roseeds.com dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii acestor Politici sunt interpretați în conformitate cu legea aplicabilă.